Loading

EUK Karar 67 - Eğitici Başvurularının Sonuçlandırılması 7

UETS

21.10.2016 tarih ve 29864 sayı...

21.10.2016 tarih ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin Geçici 2 nci Maddesi hükümleri çerçevesinde, Kurul’a eğitici unvanı alabilmek için başvurusu bulunanlar değerlendirilmiş ve bilimsel yayın kriterlerini sağlayamadıklarından aşağıdaki listedeki şekli ile karara bağlanmıştır.

EUK Karar 67 - Eğitici Başvurularının Sonuçlandırılması 7Program protokolleri hakkında... (yürürlük tarihi: 5-11-2013) (Karar no : 399)

UETS